Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων των γραφικών διεπαφών, του κειμένου του διαδικτυακού τόπου, των σημάτων ή άλλων έργων) ανήκει στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης και διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα έργα έκδοση 4.0., εκτός αν προσδιορίζεται ρητώς διαφορετικά. Το λογισμικό του διαδικτυακού τόπου έχει αναπτυχθεί με Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). © ΔΚΒ Ελευθερούπολης, 2019.