Δήλωση Προσβασιμότητας

Ο ιστότοπος: http://libelefth.kav.sch.gr διαθέτει το πρόσθετο εργαλείο UserWay Website Accessibility Widget που τροφοδοτείται από έναν ειδικό διακομιστή προσβασιμότητας. Το λογισμικό επιτρέπει στο vivlelefth.kav.sch.gr να βελτιώσει τη συμμόρφωσή του με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας στο Περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.0).

Ενεργοποίηση του μενού προσβασιμότητας:

Το μενού προσβασιμότητας μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στη γωνία της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να μεταφερθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.