Δανειστικό Τμήμα

Το Δανειστικό Τμήμα λειτουργεί τις ώρες που είναι ανοιχτή η Βιβλιοθήκη για το κοινό, δηλαδή:

Οκτώβριος – Μάιος:
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-15:00
Τετάρτη: 8:00-15:00 & 17:00-20:00
Σάββατο: 9:00-13:00

Ιούνιος – Σεπτέμβριος:
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-15:00
Σάββατο: 9:00-13:00

 

Στο Δανειστικό Τμήμα γίνεται ο δανεισμός όλων των βιβλίων τόσο από το Τμήμα Ενηλίκων όσο και από το Παιδικό-Νηπιακό Τμήμα. Ο δανεισμός και η επιστροφή του υλικού γίνεται κάθε φορά με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Τα μέλη μπορούν να δανείζονται μέχρι πέντε (5) βιβλία. για δεκαπέντε (15) μέρες με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη φορά για άλλες δεκαπέντε (15) μέρες, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί από άλλο αναγνώστη. Μπορεί να γίνει κράτηση μέχρι δύο (2) αντιτύπων, τα οποία μπορούν να μείνουν σε καθεστώς κράτησης μέχρι πέντε (5) μέρες.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανείζονται επίσης το οπτικοακουστικό υλικό (ένα CD-ROM, CD ήχου ή DVD) μία φορά την εβδομάδα και η διάρκεια δανεισμού είναι για πέντε (5) μέρες. Εξαιρούνται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που έχουν την δυνατότητα δανεισμού εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία χωρίς περιορισμό στον αριθμό και στην ημερομηνία επιστροφής κατά την διάρκεια του σχολικού έτους.

Τα περιοδικά διατίθενται για χρήση στο χώρο του αναγνωστηρίου αλλά και για δανεισμό, ένα τεύχος κάθε φορά με διάρκεια δανεισμού πέντε (5) μέρες.