Διαδανεισμός

Εάν δεν εντοπίσατε το βιβλίο ή τα βιβλία που ψάχνετε στη Βιβλιοθήκη μας, μπορούμε να τα εντοπίσουμε για εσάς σε άλλη βιβλιοθήκη στην Ελλάδα (συνήθως δημόσια ή ακαδημαϊκή) και να τα ζητήσουμε για δανεισμό εκ μέρους σας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συμπληρώσετε την αίτηση διαδανεισμού δίνοντας έμφαση στα βιβλιογραφικά στοιχεία των βιβλίων που ψάχνετε ώστε να είναι όσο γίνεται πιο πλήρη.

Για την υπηρεσία διαδανεισμού θα πρέπει να έχετε υπ’ όψη σας τα εξής:

  • Για να στείλει κάποιος αίτημα διαδανεισμού πρέπει να είναι μέλος της Βιβλιοθήκης Ελευθερούπολης.
  • Το κόστος αποστολής από και προς τη βιβλιοθήκη δανεισμού βαρύνει το χρήστη που κάνει το αίτημα διαδανεισμού και θα πρέπει να προκαταβάλεται στη Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης.
  • Η διάρκεια δανεισμού του βιβλίου ή των βιβλίων εξαρτάται από την πολιτική της βιβλιοθήκης δανεισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Ελευθερούπολης θα επικοινωνήσει μαζί σας για επιβεβαίωση πριν στείλει το αίτημα διαδανεισμού.