Τμήμα Ενηλίκων – Αναγνωστήριο

Το Τμήμα Ενηλίκων περιλαμβάνει μία πλούσια συλλογή από βιβλία ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας αλλά και βιβλία που καλύπτουν όλα τα επιστημονικά πεδία όπως ιστορία, κοινωνιολογία, πολιτικές επιστήμες, οικονομία, εκπαίδευση, φιλοσοφία, ψυχολογία, τέχνες, θεωρητικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, θρησκείες κλπ. Σημαντική επίσης, είναι η συλλογή ξενόγλωσσων βιβλίων, όπου εμπεριέχονται βιβλία στην αγγλική, γερμανική, γαλλική και ρωσική γλώσσα.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι ταξινομημένη με βάση το διεθνές ταξινομικό σύστημα Dewey. Είναι πλήρως καταλογογραφημένη με βάση τους Αγγλο-Αμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2) και αυτοματοποιημένη με βάση το διεθνές πρότυπο κωδικοποίησης UNIMARC σε ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού (ILS).

Στο Τμήμα Ενηλίκων βρίσκεται και το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης που λειτουργεί όλες τις ώρες που είναι ανοιχτή η Βιβλιοθήκη και αποτελεί έναν ιδανικό χώρο για ανάγνωση και μελέτη.