Κανονισμοί – Αιτήσεις

Κανονισμός Χρήσης Υλικού Βιβλιοθήκης
Άνοιγμα σε PDF

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης δανείζει βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό και περιοδικά. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα φωτοτύπησης και σάρωσης του υλικού της.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να γίνει μέλος της  Βιβλιοθήκης δωρεάν. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι από 2 ετών και πάνω. Για την έκδοση κάρτας χρειάζεται:

 1. Για τους ενήλικες:
  • Επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
  • Συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους,
  • Ενυπόγραφη αποδοχή των όρων του εντύπου συναίνεσης για Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.
 2. Για τους ανήλικους 16-18 ετών:
  • Επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
  • Συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους (16-18 ετών),
  • Ενυπόγραφη αποδοχή των όρων του εντύπου συναίνεσης για Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.
 3. Για τους ανήλικους 2-16 ετών:
  • Επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του κηδεμόνα,
  • Συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους (2-16 ετών),
  • Ενυπόγραφη αποδοχή των όρων του εντύπου συναίνεσης για Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και του παρόντος κανονισμού λειτουργίας από τον κηδεμόνα.

Η κάρτα μέλους είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ή αλλαγής προσωπικών στοιχείων το μέλος πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Ο δανεισμός και η επιστροφή του υλικού γίνεται κάθε φορά με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Τα βιβλία δανείζονται για δεκαπέντε (15) μέρες με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη φορά για άλλες δεκαπέντε (15) μέρες, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί από άλλον αναγνώστη. Τα μέλη μπορούν να δανείζονται μέχρι πέντε (5) βιβλία.

Εάν ένα βιβλίο είναι χρεωμένο σε κάποιο μέλος, υπάρχει δυνατότητα κράτησής του από άλλο μέλος ώστε να έχει προτεραιότητα για δανεισμό. Μπορεί να γίνει κράτηση μέχρι δύο (2) αντιτύπων, τα οποία μπορούν να μείνουν σε καθεστώς κράτησης μέχρι πέντε (5) μέρες.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανείζονται το οπτικοακουστικό υλικό (ένα CD-ROM, CD ήχου ή DVD) μία φορά την εβδομάδα και η διάρκεια δανεισμού είναι για πέντε (5) μέρες. Εξαιρούνται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που έχουν την δυνατότητα δανεισμού εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία χωρίς περιορισμό στον αριθμό και στην ημερομηνία επιστροφής κατά την διάρκεια του σχολικού έτους.

Τα περιοδικά διατίθενται για χρήση στον χώρο του αναγνωστηρίου αλλά και για δανεισμό, ένα τεύχος κάθε φορά με διάρκεια δανεισμού πέντε (5) μέρες.

Το υλικό που δεν δανείζεται περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό, λευκώματα, εφημερίδες, σπάνια βιβλία και βρίσκεται στη διάθεση του κοινού για χρήση στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Ειδικά για το σπάνιο και παλαιό υλικό εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του προσωπικού της Βιβλιοθήκης εάν θα παραδίδεται στο κοινό για επιτόπια χρήση, καθώς προέχει η φυσική του ακεραιότητα.

Το υλικό πρέπει να επιστρέφεται στη Βιβλιοθήκη εγκαίρως και στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν  δανείστηκε. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής βιβλίου ή οπτικοακουστικού υλικού ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει. Επίσης, σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης επιστροφής του υλικού στη Βιβλιοθήκη, το προσωπικό μπορεί να προβεί σε προσωρινή ή και μόνιμη διακοπή του δικαιώματος δανεισμού.

Παρέχεται η δυνατότητα φωτοτύπησης έντυπου υλικού που δεν δανείζεται. Η φωτοτύπηση γίνεται με ανώτερο όριο τις δέκα (10) σελίδες ανά χρήστη και με σεβασμό στην ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους άδειας χρήσης που αφορούν στην προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993).

Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι ως εξής:

Από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου:

Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-15:00

Τετάρτη: 8:00-15:00 & 17:00-20:00

Σάββατο: 9:00-13:00

Από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου:

Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-15:00

Σάββατο: 9:00-13:00

Κανονισμός Χρήσης επιτραπέζιων παιχνιδιών
Άνοιγμα σε PDF

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης διαθέτει μία πλούσια συλλογή από επιτραπέζια παιχνίδια για όλες τις ηλικίες.

Όλα τα παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους χώρους της Βιβλιοθήκης από τους χρήστες και επισκέπτες της Βιβλιοθήκης. Κάθε παιχνίδι έχει ειδική σήμανση για το αν δανείζεται ή όχι. Μόνο όποιος έχει κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης μπορεί να δανειστεί παιχνίδι.

Ο δανεισμός και η επιστροφή των επιτραπέζιων παιχνιδιών γίνεται κάθε φορά με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Τα παιχνίδια δανείζονται για επτά (7) μέρες χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη μπορούν να δανείζονται μέχρι ένα (1) παιχνίδι τη φορά.

Τα παιχνίδια, είτε χρησιμοποιούνται στους χώρους της Βιβλιοθήκης είτε εκτός της Βιβλιοθήκης, πρέπει να επιστρέφονται τοποθετημένα στη συσκευασία τους, όπως παρελήφθησαν. Οποιαδήποτε φθορά που δεν επιτρέπει πλέον την προβλεπόμενη και απρόσκοπτη χρήση του παιχνιδιού  θεωρείται καταστροφή και ο χρήστης πρέπει να προβεί σε αντικατάστασή του.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής παιχνιδιού ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει. Επίσης, σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης επιστροφής του στη Βιβλιοθήκη, το προσωπικό μπορεί να προβεί σε προσωρινή ή και μόνιμη διακοπή του δικαιώματος δανεισμού.

Κανονισμός χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Άνοιγμα σε PDF

Κανονισμός χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης με την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ δημιούργησε Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης με σκοπό την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

Προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet) καθώς και σε άλλες εφαρμογές προγραμμάτων εγκαταστημένων στους υπολογιστές της βιβλιοθήκης, όπως επίσης και χρήση του οπτικοακουστικού υλικού της.

Δικαίωμα χρήσης των Η/Υ του Κέντρου έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος όπου θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Ειδικά για τα παιδιά και τους ανηλίκους μέχρι 18 ετών το αίτημα γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους χρήσης των Η/Υ της βιβλιοθήκης, και ισχύουν τα εξής:

 • Τα παιδιά μέχρι 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα και επιτρέπεται να κάνουν χρήση των υπολογιστών που βρίσκονται στο Παιδικό Τμήμα με ανώτατο όριο τα 30 λεπτά της ώρας.
 • Οι ανήλικοι από 12 έως 18 ετών επιτρέπεται να κάνουν χρήση των υπολογιστών του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης με ανώτατο όριο τα 30 λεπτά της ώρας εκτός και αν για λόγους εκπαιδευτικών υποχρεώσεων χρειάζεται να παραμείνουν περισσότερη ώρα.

Οι χρήστες πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Οι σταθμοί εργασίας διαθέτουν τις βασικές πληροφοριακές υπηρεσίες (πρόσβαση στο διαδίκτυο, χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου κ.λπ.).

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα χρήσης Η/Υ η οποία θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ομαδικές εργασίες), μπορούν περισσότερα του ενός άτομα να χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή, με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύει τους Η/Υ για εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες αφού προηγουμένως ενημερώνει το κοινό με σχετική ανακοίνωση.

Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερο σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα και χωρίς να δημιουργούνται ηθελημένα προβλήματα σε άλλους χρήστες ή φθορές στον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπονται τα ακόλουθα:

 • Η χρήση, αντιγραφή και η διακίνηση παράνομου λογισμικού ή λογισμικού και οποιουδήποτε υλικού προέρχεται από εξωτερική πηγή.
 • Ο τεμαχισμός-συμπίεση αρχείων μέσω ειδικών προγραμμάτων και η εγκατάσταση προγραμμάτων.
 • Η αλλαγή της επιφανείας εργασίας στην οθόνη κάθε υπολογιστή.
 • Η αντιγραφή CD ή DVD χωρίς την άδεια του δημιουργού (εκτός αν ορίζεται σαφώς ως Ανοιχτό Ελεύθερο Λογισμικό).
 • Η παρενόχληση άλλων χρηστών και ο έλεγχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Η καταστροφή ή ζημία στον εξοπλισμό ή το λογισμικό ή σε στοιχεία που ανήκουν στη βιβλιοθήκη ή σε άλλους χρήστες.
 • Η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών.

Η χρήση μέσων αποθήκευσης επιτρέπεται με την αυστηρή προϋπόθεση ότι πριν χρησιμοποιηθούν θα ελέγχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο για ύπαρξη ή μη ιού. Όποιος χρήστης δεν συμμορφώνεται με την οδηγία αυτή θα αποκλείεται στο μέλλον από τη χρήση των Η/Υ.

Κανονισμός χρήσης Διαδικτύου

Το μέγεθος, η πολυπλοκότητα και η παγκοσμιότητα του Διαδικτύου δεν επιτρέπουν στη Βιβλιοθήκη τον έλεγχο του περιεχομένου των πληροφοριών ως προς την ακρίβεια, την ποιότητα και την καταλληλότητά τους. Η βιβλιοθήκη δεν φέρει ευθύνη για το υλικό που συμβουλεύεται κάθε χρήστης. Η πρόσβαση παρέχεται μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Τα ατομικά δικαιώματα του χρήστη προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παρ’ όλα αυτά απαγορεύεται ρητώς η πρόσβαση σε σελίδες με εμφανή σεξουαλικό και πορνογραφικό χαρακτήρα, καθώς και η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια. Επίσης απαγορεύεται το κατέβασμα (downloading) κάθε εκτελέσιμου προγράμματος για το οποίο δεν υπάρχει άδεια χρήσης.

Η χρήση του διαδικτύου από τους ανήλικους χρήστες γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις. Επί πλέον:

 • Οι ανήλικοι χρήστες θα χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο συγκεκριμένους, ελεγχόμενους (filtered) Η/Υ.
 • Οι γονείς και μόνο οι γονείς (ή κηδεμόνες) είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον έλεγχο της πλοήγησης των παιδιών τους στο διαδίκτυο.

Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης αρχείων  καθώς και σάρωσης εικόνων. Η εκτύπωση γίνεται με ανώτερο όριο τις δέκα (10) σελίδες ανά χρήστη.

Η προστασία των υπολογιστικών συστημάτων του Κέντρου Πληροφόρησης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη και λειτουργία του. Για τον λόγο αυτό κάθε χρήστης:

 • Επιβάλλεται να χρησιμοποιεί καθαρό αποθηκευτικό μέσο.
 • Πρέπει να παραδίδει τον Η/Υ στην κατάσταση που τον παρέλαβε έχοντας φροντίσει να κλείσει (log off) όλα τα προγράμματα που χρησιμοποίησε.
 • Απαγορεύεται ρητά να επεμβαίνει στα μηχανήματα (hardware) και στο λογισμικό (software) του Κέντρου.
 • Είναι υποχρεωμένος να αναφέρει αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο οποιοδήποτε πρόβλημα τεχνικής φύσεως παρουσιαστεί.
 • Δεν έχει το δικαίωμα να «κατεβάζει» και να σώζει αρχεία και προγράμματα στον σκληρό δίσκο.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα:

 • Να επιβάλλει κυρώσεις και χρηματικές αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές σε μηχανήματα και προγράμματα που γίνονται από πρόθεση ή από βαρύτατη αμέλεια ή ενδεχόμενο δόλο.
 • Να στερεί το δικαίωμα χρήσης των Η/Υ και του Διαδικτύου όταν δεν τηρούνται οι όροι του Κανονισμού Λειτουργίας.
 • Να αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφόρησης ή και την ιδιότητα του μέλους της Βιβλιοθήκης σε όποιον παραβιάζει κατ’ επανάληψη τους όρους του Κανονισμού, δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου, παρεμποδίζει τους υπόλοιπους χρήστες και το προσωπικό, απειλεί με τη συμπεριφορά του την ασφάλεια του δικτύου των Η/Υ και του λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου.

Η διάρκεια της συνεχούς χρήσης από ένα άτομο δεν μπορεί να ξεπερνάει τη ½ ώρα εφόσον υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος σε αναμονή. Σε άλλη περίπτωση ο χρόνος θα παρατείνεται ανάλογα  με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.

Το Κέντρο Πληροφόρησης θα είναι διαθέσιμο στο κοινό τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Οι υπολογιστές κλείνουν (turn off) αυτόματα 15 λεπτά της ώρας πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.

Κανονισμός χρήσης Ασύρματου Δικτύου

Το Ασύρματο Δίκτυο της Βιβλιοθήκης απευθύνεται στους χρήστες της Βιβλιοθήκης κατόχους φορητών συσκευών (laptops, tablets, κινητά τηλέφωνα κ.ά.) και τους παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Internet). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο της Βιβλιοθήκης είναι η χρήση κωδικού που οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν  από το προσωπικό.

Για την πλοήγηση στο Διαδίκτυο μέσω του ασύρματου δικτύου ισχύει γενικότερα ο Κανονισμός χρήσης διαδικτύου της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο, για τη διασφάλιση της σωστής και σύννομης χρήσης της υποδομής αυτής δίνεται έμφαση στους παρακάτω κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τον κάθε χρήστη. Είναι αυτονόητο ότι ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Ασύρματου Δικτύου για τον παραπάνω σκοπό αυτομάτως αποδέχεται τους κανόνες αυτούς.

 1. Για τη χρήση του Ασύρματου Δικτύου οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν τον δικό τους προσωπικό εξοπλισμό: φορητή συσκευή εφοδιασμένη με κάρτα δικτύου. Η χρήση του Ασύρματου Δικτύου δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς.
 2. Ο κωδικός πρόσβασης που δίνει το προσωπικό δεν πρέπει να γνωστοποιείται από τον χρήστη σε άλλους και η χρήση του πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στον χώρο της Βιβλιοθήκης.
 3. Απαγορεύεται η χρήση του ασύρματου δικτύου της Βιβλιοθήκης με σκοπό μη σύννομες ενέργειες που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση ζημία ετέρου μέρους, όπως π.χ. προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δικτυακό εξοπλισμό, παρεμπόδιση δικτυακών υπηρεσιών, πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό που θίγει τη δημόσια αιδώ, αποστολή επικίνδυνου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.
 4. Το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να επέμβει και να άρει το δικαίωμα χρήσης, όποτε θεωρεί ότι κάποιος από τους παραπάνω κανόνες παραβιάζεται ή δεν τηρείται από τους χρήστες.

Έντυπο συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Άνοιγμα σε PDF

 

Εισαγωγή

Σας ενημερώνουμε ότι για τη ΔΚΒ Ελευθερούπολης η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών της Βιβλιοθήκης έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή προέρχονται [ενδεικτικά μέσω αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα, αιτήσεων εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής, mail, fax, site, βάσεων δεδομένων, τρίτων συνεργαζόμενων φορέων κ.λπ.] και για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την ΔΚΒ Ελευθερούπολης, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της ΔΚΒ Ελευθερούπολης.

Η ΔΚΒ Ελευθερούπολης με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω συγκεκριμένους σκοπούς:

 

Επίθετο

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για κάθε ανάγκη ταυτοποίησης του χρήστη σε συνδυασμό με την κάρτα μέλους που έχει στην κατοχή του από την στιγμή που θα έχει κάνει εγγραφή. Η Βιβλιοθήκη δεν κρατά σε καμία περίπτωση και για κανέναν σκοπό αντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου του μέλους.

Πατρώνυμο

Επώνυμο

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

Ημερομηνία Γέννησης

Διεύθυνση

Τα στοιχεία αυτά βοηθούν τη Βιβλιοθήκη σε κάθε ανάγκη γραπτής επικοινωνίας με τους χρήστες που σχετίζεται με την καλή λειτουργία της. Η επικοινωνία αυτή θα είναι προσωποποιημένη, π.χ. ευχαριστήρια για δωρεές ή ειδοποιήσεις για καθυστερημένα βιβλία.

Πόλη

Τ.Κ.

Τηλέφωνο Σπιτιού

Τα στοιχεία αυτά η Βιβλιοθήκη τα χρησιμοποιεί για κάθε ανάγκη επικοινωνίας με τα μέλη της που σχετίζεται με την καλή λειτουργία της αλλά και για προσωποποιημένη πληροφόρηση με τα μέλη (π.χ. ενημέρωση για κρατήσεις, ειδοποιήσεις για καθυστερημένα βιβλία κλπ.).

Τηλέφωνο Εργασίας

Κινητό Τηλέφωνο

Email

Τα ανωτέρω δεδομένα αφορούν την εγγραφή νέων μελών και μοναδικό στόχο έχουν τη σωστή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προσφορά των υπηρεσιών της στα μέλη της. Το καθένα από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε ανάγκη ταυτοποίησης μέλους για την σωστή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την σωστή παροχή των υπηρεσιών της.

Δικαίωμα στην προστασία έχουν όλοι οι εν ζωή χρήστες (φυσικά πρόσωπα). Ειδικότερα, για τα παιδιά ισχύουν τα παρακάτω : Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 (άρθρο 8) για παιδιά άνω των 16 ετών η επεξεργασία είναι νόμιμη με συγκατάθεση του παιδιού ενώ για παιδιά μικρότερα των 16 ετών η επεξεργασία είναι νόμιμη εφόσον υπάρχει συγκατάθεση από τον νομίμως ασκούντα τη γονική μέριμνα .

Υποχρέωσή σας για ενημέρωσή μας για αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Είναι σημαντικό τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε το συντομότερο δυνατόν για αλλαγές ως προς τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο διαρκεί η συναλλακτική σας σχέση μαζί μας.

Ποιοι είναι οι σκοποί και οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

 1. Στο πλαίσιο παροχής των νόμιμων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης στα μέλη της μετά και από την υποβολή αίτησης εγγραφής νέου μέλους από τον ενδιαφερόμενο.

 2. Για την εξυπηρέτηση της προσήκουσας επικοινωνίας και ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

 3. Για ιστορικούς, απολογιστικούς και στατιστικούς σκοπούς ή και σκοπούς σχεδιασμού νέων υπηρεσιών.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι τόσο η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), όσο και το έννομο συμφέρον μας (Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης). Όλες οι αποφάσεις όπως και ο κανονισμός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης επικυρώνονται πάντα από το εφορευτικό συμβούλιο σε τακτικές συνεδριάσεις. Επίσης, όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι για σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών της σύμφωνα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και τον κανονισμό λειτουργίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Εκτελούντες την επεξεργασία και Αποδέκτες

Είναι δυνατό να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που συλλέγουμε για τους χρήστες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης σε τρίτους, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των συναλλαγών μας με εσάς και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς και σας αφορούν, είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα και δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα κατωτέρω, διασφαλίζοντας ότι ο τρίτος θα προβαίνει σε ασφαλή επεξεργασία τους.

α) Σε εργαζομένους μας που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας.

β) Σε τρίτους που μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταλόγου όπως για παράδειγμα developers, data analysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς.

γ) Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.

δ) Σε συμβούλους μας (όπως οικονομικούς, νομικούς και λοιπούς συμβούλους) στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας και των υποχρεώσεών μας.

ε) Σε τρίτους οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες αυτοματοποίησης με σκοπό τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:

α) Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νομική απαίτηση, ή για να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και ασφάλεια του οργανισμού μας, των μελών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς για τους σκοπούς της πρόληψης απάτης.

β) Στις αρμόδιες εποπτικές, δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, έχουμε το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσουμε τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές.

Χρονικό Διάστημα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή του ανήλικου τέκνου σας για όσο διάστημα επιθυμείτε να είστε μέλη της Βιβλιοθήκης και να απολαμβάνετε των υπηρεσιών της. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται εις το διηνεκές ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 12, 13, 14 GDPR): Οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάμε σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 GDPR):

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρα 16 GDPR):

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα δεδομένα

Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 GDPR):

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 GDPR):

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21 GDPR):

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα (άρθρο 20 GDPR):

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 GDPR):

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ.Κ.Β. Ελευθερούπολης, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: mail@vivlelefth.kav.sch.gr, Τηλ.: +30 2592022545

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ (άρθρο 20 GDPR):

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Αίτηση Εγγραφής Μέλους (2-16)
Αίτηση Εγγραφής Μέλους (16-18)
Αίτηση Εγγραφής Μέλους (18+)