Ανοιχτές θέσεις για μετάταξη και απόσπαση στη Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης

Ανοιχτές θέσεις για μετάταξη και απόσπαση στη Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Α’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για το 2024 ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού του δημοσίου τομέα.
Στη Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης έχουν ανοίξει οι εξής θέσεις:
  • 1 θέση ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων για ΜΕΤΑΤΑΞΗ!
  • 1 θέση ΠΕ Αρχειονόμων – Βιβλιοθηκονόμων για ΑΠΟΣΠΑΣΗ!
  • 1 θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας για ΑΠΟΣΠΑΣΗ!
Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι έως και τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και αυτές γίνονται μέσα από την πλατφόρμα της Απογραφής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο εδώ.
 
Παρακαλούμε κοινοποιήστε την ανακοίνωση ώστε να ενημερωθούν όλοι οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι.

Share this post