Επιστημονική ενημέρωση για τον κορωνοϊό COVID-19

Επιστημονική ενημέρωση για τον κορωνοϊό COVID-19

Μεταφέροντας μήνυμα του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιάννη Τσάκωνα, σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των φαινομένων έξαρσης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19, πολλοί εκδότες έχουν δώσει –προσωρινά- ελεύθερη πρόσβαση σε επιστημονικά άρθρα που εστιάζουν στον ιό. Παράλληλα, ανοικτές υπηρεσίες και υποδομές πλαισιώνουν με τον τρόπο τους την αξιόπιστη πληροφόρηση στην οποία πρέπει να έχουν οι ερευνητές.

Η ΒΚΠ στην προσπάθειά της να ενισχύσει το έργο των ερευνητών των Επιστημών Υγείας έχει επιλέξει πηγές επιστημονικής πληροφόρησης που εστιάζουν στον κορωνοϊό COVID-19 και που σε αυτή τη φάση διατίθενται με ελεύθερο και ανοικτό τρόπο. Ο κατάλογος των πηγών είναι στη διάθεσή σας για την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού στις πόλεις και Περιφέρειές σας.

Οι πηγές αυτές συγκεντρώνονται στην ιστοσελίδα ενημέρωσης https://library.upatras.gr/news/covidinformation. Κάθε νέα αξιόλογη πηγή πληροφόρησης και δεδομένων θα προστίθεται, αφού πρώτα κριθεί ότι συγκεντρώνει έναν σημαντικό όγκο αξιόπιστης πληροφορίας.

Προσκαλούμε το ιατρικό και επιστημονικό κοινό εν γένει να επισκεφτεί την παραπάνω ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών ώστε να λάβει εμπεριστατωμένη και έγκυρη πληροφόρηση για το θέμα που μας απασχολεί όλους.

Share this post