3 Θέσεις για στελέχωση της Βιβλιοθήκης μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

3 Θέσεις για στελέχωση της Βιβλιοθήκης μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Σας ενημερώνουμε ότι στον 1ο κύκλο κινητικότητας του 2019 που ξεκίνησε στις 2/12/2019, έχουν ανοίξει 3 κενές οργανικές θέσεις για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης. Πρόκειται για τις εξής θέσεις:

  • 1 ΤΕ Πληροφορικής
  • 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
  • 1 ΔΕ Οδηγών

Οι αιτήσεις για μετάταξη ξεκινάνε στις 3/12/2019 και έχουν προθεσμία μέχρι τις 17/12/2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τα τυπικά προσόντα για κάθε θέση στο σύστημα της Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Share this post