Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στη Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στη Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η 2ΓΒ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση 1.843 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχούσες/επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού σε φορείς του δημοσίου.
Μεταξύ των θέσεων συμπεριλαμβάνεται μία θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (κωδικός 1384) για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης.
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Β΄ και Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 17 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Καλή επιτυχία!

Share this post