Τμήμα Οπτικοακουστικού υλικού

Το Τμήμα Οπτικοακουστικού Υλικού περιλαμβάνει μια αξιόλογη συλλογή από CD-Rom, CD ήχου, DVD-Rom, DVD, Blue-Ray Discs κλπ. Παλιότερη συλλογή με κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες έχει αποσυρθεί λόγω παλαιότητας του υλικού.

Το περιεχόμενο του παραπάνω υλικού αφορά σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, ασκήσεις-βοηθήματα για τα σχολικά μαθήματα, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, καθώς και κλασικές και σύγχρονες ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

Η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στο Παιδικό Τμήμα περιλαμβάνει CD-Rom με εκπαιδευτικά παιχνίδια και DVD με παιδικές ταινίες.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανείζονται υλικό από την εν λόγω συλλογή (ένα CD-ROM, CD ήχου ή DVD) μία φορά την εβδομάδα και η διάρκεια δανεισμού είναι για πέντε (5) μέρες.