Παραγγελία άρθρων HEAL-Link

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης προσφέρει μία νέα υπηρεσία για το επιστημονικό και ερευνητικό κοινό της. Πρόκειται για την υπηρεσία παραγγελίας επιστημονικών άρθρων μέσω της Ακαδημαϊκής Κοινοπραξίας HEAL-Link. Η υπηρεσία εντάσσεται στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link, που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία της ίδιας της Κοινοπραξίας.

Η υπηρεσία, που στη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας προσφέρεται δωρεάν, απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) και ερευνητές, οι οποίοι χρειάζονται επιστημονική πληροφόρηση και τεκμηρίωση στο πλαίσιο των ερευνητικών τους εργασιών. Οι χρήστες της υπηρεσίας το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να συμπληρώσουν τη φόρμα παραγγελίας του άρθρου που τους ενδιαφέρει. Η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το αίτημά τους και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα τους δίνει το άρθρο σε έντυπη μορφή για αποκλειστικά προσωπική μελέτη ή έρευνα.

Ο HEAL-Link (Hellenic Academic Libraries Link – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) ως φορέας, που εργάζεται για την ποιότητα και εγκυρότητα της έρευνας με την ανάπτυξη παρεχόμενων υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προχώρησε στην πιλοτική λειτουργία της νέας υπηρεσίας για να εξυπηρετήσει βιβλιοθήκες Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων οι οποίοι εδράζονται εκτός των ακαδημαϊκών ορίων, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι βιβλιοθήκες αυτές έχουν ανάγκη εμπλουτισμού των συλλογών τους και ότι η επιθυμία των χρηστών τους για πρόσβαση σε έγκυρη και τρέχουσα πληροφορία είναι συνεχώς αυξανόμενη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.