Πληροφοριακό Τμήμα

Το Πληροφοριακό Τμήμα της Βιβλιοθήκης Ελευθερούπολης περιλαμβάνει μία πολύ μεγάλη συλλογή από Εγκυκλοπαίδειες και Λεξικά, τόσο γενικού ενδιαφέροντος όσο και εξειδικευμένων θεματικών πεδίων. Περιλαμβάνει επίσης μία ενδιαφέρουσα συλλογή από Λευκώματα από διάφορα επιστημονικά πεδία όπως ιστορία, τέχνες, θρησκεία κλπ. Στο Πληροφοριακό Τμήμα συγκαταλέγονται επίσης όλα τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που διατίθενται για χρήση τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς.

Όλα τα βιβλία του Πληροφοριακού Τμήματος διατίθενται στους χρήστες της Βιβλιοθήκης για μελέτη και ανάγνωση στο αναγνωστήριο και δεν δανείζονται. Γι’ αυτό το υλικό παρέχεται η δυνατότητα φωτοτύπησης. Η φωτοτύπηση γίνεται με ανώτερο όριο τις δέκα (10) σελίδες ανά χρήστη και με σεβασμό στην ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους άδειας χρήσης που αφορούν στην προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993).