Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

Στο Τμήμα ΑΜΕΑ υπάρχουν δύο σταθμοί εργασίας για άτομα με προβλήματα όρασης καθώς ένας εκτυπωτής Braille. Επιπλέον, υπάρχει ένας σταθμός εργασίας για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Στη συλλογή της βιβλιοθήκης υπάρχουν ακουστικά βιβλία για άτομα με προβλήματα όρασης.

Τα άτομα με αναπηρία και ειδικές ανάγκες έχουν πρόσβαση στο κτήριο της Βιβλιοθήκης μέσω του ανελκυστήρα που βρίσκεται στο ισόγειο τμήμα του κτηρίου.