Προσωπικό

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης εργάζονται σήμερα οι εξής:

Μόνιμο προσωπικό:

Κωνσταντινιά Τρούτπεγλη, ΠΕ Αρχειονόμων-Βιβλιοθηκονόμων, Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ζωή Μαυρίδου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Μέλη Καλπακίδου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Κώστας Βογιατζίδης, ΔΕ Οδηγών
Μαίρη Καραμφυλλίδου, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου:

Δέσποινα Βασιλακοπούλου, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
Δημήτριος Παυλίδης, ΔΕ Οδηγών

Αποσπασμένο προσωπικό:

Όλγα Χατζηλιάδου, ΠΕ 70 Δασκάλων (μέχρι τον Αύγουστο 2021)

Άννα Μπούμπα, ΠΕ 06 Γερμανικής Φιλολογίας (μέχρι τον Αύγουστο 2021)