Προτάσεις για αγορά βιβλίων

Εάν δεν έχετε εντοπίσει στις συλλογές της Βιβλιοθήκης το βιβλίο για το οποίο ενδιαφέρεστε ή έχετε παρατηρήσει βασικές ελλείψεις στην κάλυψη συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, μπορείτε να μας προτείνετε να εντάξουμε στις επόμενες αγορές μας συγκεκριμένους τίτλους ή θεματικές.

Ιδιαίτερα σας παροτρύνουμε να υποβάλετε προτάσεις αγοράς βιβλίων όταν πρόκειται για βιβλία πρόσφατης κυκλοφορίας, τοπικού ενδιαφέροντος ή ευρείας απήχησης.

  • Εάν έχετε ήδη προσωπικούς κωδικούς, παρακαλούμε συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και υποβάλετε το σχετικό αίτημα από εκεί.
  • Εάν δεν έχετε προσωπικούς κωδικούς, μπορείτε να συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.

Βασική σημείωση είναι ότι η Βιβλιοθήκη δεν είναι υποχρεωμένη να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα, καθώς προβαίνει σε αγορά νέων τίτλων σύμφωνα με τον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό της και την πολιτική ανάπτυξης της συλλογής της.