Προτάσεις βιβλίων σε επιλεγμένες θεματικές κατηγορίες

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε βιβλία και σχετικό πληροφοριακό υλικό σε επιλεγμένες θεματικές κατηγορίες από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης. Οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται αφορούν κυρίως ζητήματα που προκαλούν το δημόσιο ενδιαφέρον και τον δημόσιο διάλογο, είναι δημοφιλή ή αποτελούν χρήσιμο υλικό για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες


Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες


Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες


Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες


Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες


Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες


Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες


Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες


Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες


Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες

Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες


Για Παιδιά

Για Ενήλικες

Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες


Για Παιδιά

Για Εφήβους

Για Ενήλικες