Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων

Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων

Κατηγορία: Εκπαίδευση ενηλίκων

Τίτλος: Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων

Συγγραφέας: Sophie Courau

Εκδότης: Μεταίχμιο

Έτος: 2000

 

Το βιβλίο αποτελείται από 2 μέρη. Στο Α’ παρουσιάζονται τα θεωρητικά θεμέλια της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο τέλος αυτού του Μέρους υπάρχει γλωσσάριο των χρησιμοποιούμενων όρων. Στο Μέρος Β’ παρουσιάζονται ασκήσεις οι οποίες αποτελούν πρακτική εφαρμογή όσων αναπτύχθηκαν στο Α’ μέρος.

Share this post