Πώς να γίνεις μέλος

Για να γίνει κάποιος μέλος της βιβλιοθήκης χρειάζεται να επιδείξει κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (Αστυνομική ταυτότητα, Διαβατήριο κλπ.) και να δηλώσει στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας. Παράλληλα, πρέπει να συναινέσει στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, έτσι όπως αποτυπώνεται στο Έντυπο Συναίνεσης για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και στους κανονισμούς λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι από 2 ετών και πάνω. Για την έκδοση κάρτας χρειάζεται να συμπληρωθεί η σχετική αίτηση εγγραφής μέλους από:

Τους ενήλικες
Τους ανήλικους 16-18 ετών
Τους ανήλικους 2-16 ετών

Η κάρτα μέλους είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ή αλλαγής προσωπικών στοιχείων το μέλος πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.