Συλλογή – Βιβλιοαυτοκίνητα

Η Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης διαθέτει τρεις κινητές μονάδες (βιβλιοαυτοκίνητα) με άρτια αναβαθμισμένη τεχνολογική και οργανωτική υποδομή και με τεράστια ποικιλία βιβλίων. Διαθέτει πάνω από 50.000 τόμους που καλύπτουν κάθε τομέα γνώσης για την υποστήριξη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από το 1975, οπότε και απέκτησε τα πρώτα δύο βιβλιοαυτοκίνητα, καλύπτει ανελλιπώς τις ανάγκες των νομών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δανείζοντας βιβλία σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Το 2000 απέκτησε ένα σύγχρονο και μεγάλο βιβλιοαυτοκίνητο στο πλαίσιο υλοποίησης τους έργου «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» με χρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το εν λόγω βιβλιοαυτοκίνητο μέχρι και το 2008 ανέπτυξε έντονη δράση, καθώς επισκεπτόταν κυρίως Γυμνάσια και Λύκεια της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Σήμερα η Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης διαθέτει συνολικά τρία αυτοκίνητα (ΚΥ 4789, ΚΥ 4772, ΚΥ 4782) αλλά είναι σε λειτουργία μόνο το ένα, καθώς οι περικοπές σε προσωπικό και στον προϋπολογισμό δεν επιτρέπουν την πλήρη δραστηριοποίησή τους. Όμως, ακόμη κι έτσι, η Κινητή Βιβλιοθήκη της Ελευθερούπολης επισκέπτεται πάνω από 130 δανειστικά κέντρα στους Νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης και Ροδόπης και δανείζει ετησίως 12.000-15.000 τόμους βιβλίων. Η στήριξη που παρέχει στο εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων που επισκέπτεται είναι αδιαμφισβήτητη και επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι όλο και περισσότερα σχολεία ζητάνε να τα επισκεφθούμε.