Σχολεία

Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από τη Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητές μας. Το σχολείο, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη τη Βιβλιοθήκη για τις πληροφοριακές πηγές που διαθέτει, για την επιστημονική εξειδίκευση του προσωπικού της, για το πλούσιο εποπτικό υλικό και την τεχνολογική υποδομή που προσφέρει αλλά και για το πλήθος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί και έχουν ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τον χώρο της βιβλιοθήκης και το βιβλίο αυτό καθαυτό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης προσφέρει μια σειρά από δράσεις και υπηρεσίες ώστε να επιτελεί όσο γίνεται πληρέστερα τον ρόλο της στη σχολική κοινότητα.

Ξεναγήσεις

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους η Βιβλιοθήκη δέχεται επισκέψεις σχολείων που επιθυμούν να ξεναγηθούν στους χώρους της και να γνωρίσουν τις συλλογές και της υπηρεσίες της. Η ξενάγηση διαρκεί από μισή έως μια ώρα, ανάλογα και με τις ανάγκες των επισκεπτών. Επιπλέον, μπορεί να συνοδεύεται από την υλοποίηση κάποιου από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βιβλιοθήκης.

Η υποδοχή σχολείων γίνεται κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και πάντα κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Κάθε χρόνο η Βιβλιοθήκη υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε τάξεις Νηπιαγωγείων και Δημοτικών. Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι αφενός η εξοικείωση των μαθητών με τη βιβλιοθήκη και τα βιβλία και αφετέρου η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Τα προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης και είναι στοχευμένα σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Διαρκούν από μία έως μιάμιση ώρα και μπορούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες επίσκεψης του σχολείου.

Η υποδοχή σχολείων γίνεται κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και πάντα κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Δημιουργικές εργασίες / Project

Στις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου οι μαθητές καλούνται να εκπονήσουν εργασίες για τις οποίες σχεδόν πάντα χρειάζεται να κάνουν έρευνα σε πηγές. Στη Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης υποδεχόμαστε τάξεις σχολείων ή ομάδες μαθητών που επιθυμούν να γνωρίσουν τα βασικά βήματα εκπόνησης μιας βιβλιογραφικής έρευνας και πώς αυτά αποτυπώνονται στις τελικές εργασίες τους. Η διάρκεια του εν λόγω σεμιναρίου μπορεί να είναι από δύο έως τέσσερις ώρες, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που πρέπει να καλύψει. Το ακριβές περιεχόμενο διαμορφώνεται έπειτα από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς ή τους μαθητές.

Η υποδοχή σχολείων και ομάδων γίνεται πάντα κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

ΚΙΤ Ρομποτικής

Η Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης έχει εξοπλιστεί με 8 ΚΙΤ Ρομποτικής τα οποία διαθέτει σε σχολεία για τις ανάγκες εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης μεθόδων και εφαρμογών αυτοματισμών και ρομποτικής.

Για τον δανεισμό των ΚΙΤ Ρομποτικής θα πρέπει να προηγηθεί η υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης και της εκπαιδευτικής μονάδας.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση δανεισμού από εδώ και να μας την αποστείλετε, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες δανεισμού στο σχολείο σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας, επικοινωνήστε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή

Η εκπαιδευτική Μουσειοσκευή με θέμα την Αρχαία ελληνική κεραμική έχει περιέλθει στην κατοχή της Βιβλιοθήκης μετά από δωρεά του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης – Ίδρυμα Νικολάου & Ντόλλης Γουλανδρή και της εταιρείας Eurolife FFH.

Η Μουσειοσκευή περιλαμβάνει πιστά αντίγραφα πήλινων αγγείων της Συλλογής της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της εκπαιδευτικής πράξης των σχολείων της περιοχής, η Βιβλιοθήκη δανείζει τη Μουσειοσκευή σε οποιοδήποτε σχολείο επιθυμεί να την αξιοποιήσει με στόχο τον εμπλουτισμό γνώσεων και δράσεων γύρω από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τέχνη.

Για τον δανεισμό της Μουσειοσκευής θα πρέπει να προηγηθεί η υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης και της εκπαιδευτικής μονάδας.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση δανεισμού από εδώ και να μας την αποστείλετε, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες δανεισμού στο σχολείο σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας, επικοινωνήστε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.