Ωράριο – Επικοινωνία

Ωράριο

Από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου:
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-15:00
Τετάρτη: 8:00-15:00 & 17:00- 20:00
Σάββατο: 9:00-13:00

Από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου:
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-15:00
Σάββατο: 9:00-13:00

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης

Πλ. Αγ. Νικολάου 6
Ελευθερούπολη
64100

τηλ: 2592022545
email: mail@vivl-elefth.kav.sch.gr