Όραμα – Αποστολή

Όραμα της Βιβλιοθήκης

Είναι να συμβάλει ενεργά στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους της κοινότητας που θέλουν να μάθουν, να ανακαλύψουν, να δημιουργήσουν, να συνδεθούν.

Αποστολή της Βιβλιοθήκης

Είναι η ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία, η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και η ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης.
Βασικές αξίες πάνω στις οποίες στηρίζει την ανάπτυξη των υπηρεσιών της είναι η ίση πρόσβαση στην πληροφορία από όλους, η ελευθερία του λόγου, η δημοκρατία και η δημόσια ευθύνη.

Στόχος της Βιβλιοθήκης

Είναι η προώθηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης για το βιβλίο και τη γνώση. Βασική μέριμνα είναι να ανταποκρίνεται στις πληροφοριακές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας αλλά και να δημιουργεί συνθήκες αποτελεσματικής πρόσβασης από όλους. Φροντίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών, να τις ενσωματώνει στις υπηρεσίες της και να τις προωθεί στους χρήστες της. Διαρκές ζητούμενο είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς, με άλλες βιβλιοθήκες καθώς και η συμμετοχή της σε δίκτυα βιβλιοθηκών.