Δεν μπορείς να βρεις το βιβλίο που ψάχνεις;

Εάν το βιβλίο που ψάχνετε δεν υπάρχει στη Βιβλιοθήκη μας έχετε δύο επιλογές:

1. Εάν το βιβλίο που ψάχνετε είναι εκτός κυκλοφορίας, εκτός εμπορίου ή πολύ εξειδικευμένου επιστημονικού πεδίου:

2. Εάν το βιβλίο που ψάχνετε είναι πρόσφατης κυκλοφορίας, έχει τοπικό ενδιαφέρον ή αποτελεί βιβλίο ευρείας απήχησης:

Σημείωση: Η Βιβλιοθήκη προβαίνει σε αγορά νέων τίτλων σύμφωνα με τον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό της και διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε αγορά νέων τίτλων εφόσον κρίνει ότι αυτοί δεν συνάδουν με τον σκοπό λειτουργίας της.