Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λογισμικού μηχανοργάνωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λογισμικού μηχανοργάνωσης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού μηχανοργάνωσης μέσω απευθείας ανάθεσης. Την Πρόσκληση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Share this post