Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών μέσω απευθείας ανάθεσης. Την Πρόσκληση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Share this post