Τμήμα Τοπικής Συλλογής και Σπάνιων Βιβλίων

Στο Τμήμα Τοπικής Συλλογής η Βιβλιοθήκη έχει συγκεντρώσει βιβλία που αφορούν την ιστορία και τη ζωή της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παγγαίου. Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης συλλογής τεκμηρίων που σχετίζονται με το Νομό Καβάλας. Για τον λόγο αυτό καλεί τους συγγραφείς και εκδότες βιβλίων που αφορούν τη ζωή και την ιστορία της περιοχής του Ν. Καβάλας να έρθουν σε επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη, ώστε να συνδράμουν στο σημαντικό αυτό έργο διάσωσης και ανάδειξης της τοπικής ιστορίας και πολιτισμού.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα ΦΕΚ B 1173 – 20.08.2003 και ΦΕΚ B 637 – 06.04.2009, είναι υποχρεωτική η κατά νόμο προσφορά υλικού στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες από συγγραφείς, εκδότες ή τυπογράφους κάθε περιοχής.

Στο Τμήμα Σπανίων Βιβλίων περιλαμβάνονται βιβλία που έχουν εκδοθεί μέχρι το 1940. Ένα μέρος των βιβλίων αυτών είχε συμπεριληφθεί στο έργο του Υπουργείο Παιδείας «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, ψηφιοποιήθηκαν 89 βιβλία.

Το σύνολο του έντυπου υλικού της Τοπικής Συλλογής και Σπανίων Βιβλίων δεν είναι διαθέσιμο για δανεισμό και η πρόσβαση σε αυτό επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.